Logo der Universität Wien

Contact

Prof. Dr. Christian Becker
Währinger Straße 38
1090 Vienna
Phone: +43-1-4277-705 10
Fax: +43-1-4277-9705
Email: christian.becker@univie.ac.at

Sekretary:
Michaela Cherrier
Email: michaela.cherrier@univie.ac.at
Phone: +43-1-4277-705 01


Font:

University of Vienna
Biological Chemistry
Prof. Dr. Christian Becker
Währinger Straße 38
1090 Vienna

Office hours (Michaela Cherrier, Room 1H41):
Mon, Wed - Fri: 9 - 12 am, Thursday also 1.30 - 3.30 pm

T: +43-1-4277-705 01
University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0